ver. 1.4.33.19414
Katalog

programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju


V Uradnem listu RS št. 10/2020 in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
je objavljen Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21.

Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?